M1_Emp_RemoteMeeting
M3_1_
Производство и верига за доставки

Да сте част от прозиводството на надеждни, качествени лекарства за пазарите по целия свят чрез нашите най-добри по рода си глобални мощности за производство и дистрибуция.

M3_2_1261588129_lab
Научноизследов-
ателска и развойна дейност

Да използвате научния и медицински опит, за да отговорите на променящите се здравни нужди на пациентите чрез иновативни решения, които подобряват достъпа до висококачествени лекарства.

M3_3
Качество

Да сте водещи в стремежа си за спазване на високи стандарти за осигуряване на безопасни и ефективни лекарства за пациентите навсякъде.

M3_4_Writing_On_Whiteboard_444x250_CAR_BG
Продажби и маркетинг

Да сте ангажирани с това да подобрявате достъпа и осведомеността до надеждни, качествени лекарства.

M3_5_Emp_Sci_WritingOnBoard
Технологии за данни и информация

Да въздействате върху живота на хората по света, като използвате технологиите, за да свържете знания, които осигуряват достъп до висококачествени лекарства.

M3_6_TeamWork_444x250_CAR_BG
Подпомагащи функции

Да използвате опита си в области като финанси, правни въпроси, човешки ресурси, корпоративни въпроси и съответствие в подкрепа на нашите глобални операции, така че пациентите да имат достъп до лекарствата, от които се нуждаят.

M3_7_935639222_office
Студенти

Получете ценен опит, докато правите промяната и помагате на пациентите по целия свят да живеят по-здравословен живот.

M3_8_Office
Настоящи колеги

Готови ли сте за нова възможност? Намерете следващата си роля във Viatris и продължете да изграждате кариерата си.