Нашето положително въздействие върху живота на всеки човек

Използваме нашето глобално влияние, за да насърчаваме отговорна държавна политика с приоритет по отношение на здравето на пациентите, достъпа до лекарства, включително в страните с ниски доходи и употребата на генерични и биоподобни лекарства.